Första sidan

NY TJÄNSTEPENSION FÖR BANK OCH FINANS. VAD INNEBÄR DET FÖR DIG?

bg_pragraph_left
Från 1 februari 2013 gäller ett nytt avtal för bankernas tjänstepension, BTP. Avtalet har tecknats mellan Finansförbundet och Bankinstitutens Arbetsgivareorganisation, BAO. Det innebär att det nu finns två olika pensionsplaner för dig inom bank och finans: BTP1 som är premiebestämd och BTP2 som huvudsakligen är förmånsbestämd. Här får du information om de olika pensionsplanerna. Webbplatsen visar hur din tjänstepension ser ut och vilka delar du har möjlighet att påverka. Redan i början av yrkeslivet kan det alltså vara bra att tänka på din ekonomi som pensionär. Vill du veta mer? Scrolla nedåt

En del av din framtida försörjning

Din framtida pension byggs upp på flera olika sätt. Man kan säga att ålderspensionen består av tre delar:
  • allmän pension – lagstadgad, finansieras via skatt och avgifter, betalas ut av staten
  • tjänstepension – bestäms i kollektivavtal, betalas av din arbetsgivare
  • privat pensionssparande – helt beroende av ditt eget sparande
Alla som bor och arbetar i Sverige har rätt till allmän pension från staten. De flesta har också en tjänstepension som arbetsgivaren betalar. För dig som jobbar inom bank och finans finns BTP, bankernas tjänstepension. Scrolla nedåt för att få veta mer om bankernas tjänstepension, BTP
Läs mer om den allmänna pensionen

Så fungerar din tjänstepension

Vad ger BTP?

Vad ger BTP?

Tjänstepensionen kompletterar den allmänna pensionen du får av staten. Den ger dig helt enkelt mer pengar att leva av som pensionär. BTP är tjänstepensionen för dig som arbetar inom bank och finans. BTP handlar inte bara om ålderspension. Din tjänstepension ger även ersättning vid sjukdom, dödsfall och arbetsskada.
Vem får BTP?

Vem får BTP?

Du har din tjänstepension genom ett särskilt avtal mellan fackförbund och arbetsgivare. Bankernas tjänstepension regleras i kollektivavtalet mellan Finansförbundet och Bankinstitutens Arbetsgivareorganisation, BAO. Avtalet gäller medlemmar i Finansförbundet som är anställda i banker och finansföretag anslutna till BAO. Men avtalet tillämpas normalt även för andra anställda.
Två olika pensionsplaner

Två olika pensionsplaner

Från 1 februari 2013 finns två pensionsplaner för bankernas tjänstepension:
  • BTP1 — en premiebestämd plan (ny)
  • BTP2 — huvudsakligen förmånsbestämd (finns sedan tidigare)
Båda planerna kommer att användas i fortsättningen. Vilken pensionsplan du har beror på flera faktorer, bland annat när du har anställts.
Vilken plan gäller för dig?

Vilken plan gäller för dig?

Den nya planen för bankernas tjänstepension, BTP1, kan börja tillämpas från och med 1 februari 2013. Det är arbetsgivaren som bestämmer om den nya pensionsplanen ska användas — och i så fall när. Om arbetsgivaren väljer BTP1 gäller den nya pensionsplanenför alla som nyanställs och för anställda som är yngre än 25 år. För redan tidigare anställda fortsätter BTP2 att gälla. Kontakta din arbetsgivare för att ta reda på vad som gäller för dig.