Får min familj något när jag dör?

När du avlider kan dina nära få pension eller andra ersättningar genom din tjänstepension, så kallat efterlevandeskydd.

Efterlevandeskyddet är olika utformat i de olika pensionsplanerna. Men både BTP1 och BTP2 ger rätt till barnpension och ersättning via livförsäkring

Läs mer om efterlevandeskyddet i BTP1
Läs mer om efterlevandeskyddet i BTP2