Hur betalas pensionen ut?

Olika regler gäller för de två pensionsplanerna för bankernas tjänstepension.

BTP1, den premiebestämda pensionsplanen

Tjänstepensionen enligt BTP1 består av två delar, en trygg del och en valbar del.
Den trygga delen betalas ut varje månad så länge du lever från den dagen du går i pension. Hur mycket blir det då per månad? Ja, det beräknas utifrån det pensionskapital du tjänat in och ett antagande om avkastning och förväntad livslängd.

Den valbara delen betalas ut enligt dina önskemål och begränsas bara av skatteregler och försäkringsvillkor. Om du inte har gjort ett aktiv val för hur premien en gång skulle placeras, så har premien hanterats som i den trygga delen. Men utbetalningen görs enligt de regler som gäller för den valbara delen. Du kan alltså välja hur pengarna ska betalas ut även om du inte tidigare valt hur premien skulle placeras.

BTP2, huvudsakligen en förmånsbestämd plan

Tjänstepensionen enligt BTP2 består av två delar, en förmånsbestämd del och en premiebestämd.

Den förmånsbestämda delen av ålderspensionen enligt BTP2 betalas ut månadsvis fram till den dag du avlider. Du kan alltså inte själv påverka hur pensionen betalas ut.
Den premiebestämda delen av tjänstepensionen kan du däremot välja att ta ut på olika sätt. Normalt tas den ut under fem års tid, men du kan även ta ut den som månatlig pension livet ut eller en större summa under en kortare period. Den kortaste utbetalningstiden är på sex månader.