Hur mycket får jag i pension?

Det finns flera faktorer som påverkar hur stor din tjänstepension blir. Det handlar bland annat om hur mycket du tjänar, hur dina premier placeras och vilken pensionsplan du har.

BTP1

BTP1 är en premiebestämd pensionsplan. Det går inte att i förväg veta hur stor din premiebestämda pension kommer att bli. Det beror på hur stora premier som betalats in – och hur länge. Men det beror också på hur du har valt att placera dina premier. Därför är det viktigt att du skaffar dig kunskap om de olika placeringsalternativen – både på kort och lång sikt. Redan i början av ditt yrkesliv behöver du alltså tänka på din ekonomi som pensionär.

BTP2

BTP2 är huvudsakligen förmånsbestämd. Det innebär att du får pension som motsvarar en viss procent av din slutlön vid 65 års ålder. För att du ska få full tjänstepension enligt BTP-planen ska du ha varit anställd i 30 år. Du måste också vara anställd fram till ordinarie pensionsålder. Du kan alltså inte räkna med hel tjänstepension vid 65 års ålder om du börjar arbeta inom bank och finans efter att du fyllt 35 – om du inte haft en tidigare anställning som också gav rätt till avtalspension. Då kan den komma att samordnas med BTP.

BTP2 innehåller även en premiebestämd del, BTP-K. Det går inte att i förväg veta hur stor den premiebestämda delen kommer att bli. Det beror på hur stora premier som betalats in – och hur länge. Men det beror också på hur du har valt att placera dina premier.

Läs mer om hur de olika delarna för BTP1 och BTP2.
minpension.se kan du göra en prognos för hur just din pension blir.