Kan jag byta till den nya pensionsplanen?

Om din arbetsgivare valt att börja använda den nya planen, BTP1, så gäller den för de som nyanställs och för redan anställda som är under 25 år.

Om du har varit anställd längre och är äldre än 25 år kan du ändå byta till BTP1 förutsatt att du kommer överens med din arbetsgivare om det.

Både du och din arbetsgivare kan föreslå byte av pensionsplan.
Du har rätt att tacka nej om du inte vill byta till den nya planen.

Om din arbetsgivare väljer att enbart tillämpa den tidigare pensionsplanen, BTP2, kan du inte byta.

Tänk på att

  • undersöka noga vad bytet innebär för dig. Förutsättningarna är olika för varje person.
  • kontakta din arbetsgivare för att få information och underlag för ditt beslut.
  • som medlem i Finansförbundet kan du kontakta jourhavande.ombudsman@finansforbundet.se för information.
  • du kan också få värdefull information från försäkringsgivarna.

Vad händer med dina gamla premier om du byter plan?

Om du byter till BTP1 upprättas ett fribrev utifrån de premier som redan betalats in till din tjänstepension enligt den gamla planen, BTP2. Ett fribrev är en pensionsförsäkring som det inte görs några nya premieinbetalningar till. En del av din framtida pension kommer alltså att baseras på de premier som redan betalats in enligt BTP2 och på en eventuell värdeförändring.

När fribrevet har upprättats betalas dina premier i fortsättningen enligt planen för BTP1.