Kan jag påverka hur stor pensionen blir?

När det gäller den premiebestämda delen av din tjänstepension kan du påverka värdeutvecklingen genom att välja hur premierna placeras. Därför är det viktigt att du skaffar dig kunskap om de olika placeringsalternativen – både på kort och lång sikt. Du kan också komplettera med ett privat pensionssparande. Redan i början av ditt yrkesliv behöver du alltså tänka på din ekonomi som pensionär.

Det finns premieavsättningar i

  • den allmänna pensionen från staten – 2,5 % av den totala avsättningen går till premiepension.
  • BTP1 är en premiebestämd pensionsplan. Du kan själv placera alla premier i en valbar del.
  • BTP2 är huvudsakligen en förmånsbestämd pensionsplan, men där finns också en premiebestämd del, BTP-K. Premien motsvarar 2 procent av din pensionsmedförande lön.
Vill du veta vilka placeringsalternativ du har? Kontakta din arbetsgivare.
Gör en prognos för din pension på minpension.se.