Vad är skillnaden mellan BTP1 och BTP2?

 

BTP1 är helt och hållet en premiebestämd pensionsplan medan BTP2 huvudsakligen är förmånsbestämd.

En premiebestämd pension innebär att arbetsgivaren betalar in en viss procent av din lön i pensionspremier. Du kan till viss del själv påverka hur pengarna ska förvaltas och när de ska tas ut. Hur stor din premiebestämda pension blir beror på av hur mycket pengar som har betalats in och hur pengarna har placerats.

En förmånsbestämd pension innebär att du får pension som motsvarar en viss procent av din slutlön vid pensionsåldern. En förmånsbestämd pension garanterar en viss ersättning så länge du lever.

Läs mer om BTP1 som är en premiebestämd plan
Läs mer om BTP2 som huvudsakligen är en förmånsbestämd plan