Vad händer när jag byter jobb?

När du byter arbetsgivare byter du också ofta pensionsplan. Vad det får för konsekvenser beror på flera faktorer – tidigare intjänad pension, din ålder och hur ditt pensionskapital utvecklas i framtiden.

Om du samtidigt byter pensionsplan upprättas ett fribrev utifrån de premier som redan betalats in. Ett fribrev är en pensionsförsäkring som det inte görs några nya premieinbetalningar till. En del av din framtida pension baseras alltså på dina tidigare premier och på en eventuell värdeförändring.

Efter att fribrevet har upprättats betalas dina premier in enligt din nya pensionsplan.

Tänk på att

  • undersöka noga vad bytet innebär för dig. Förutsättningarna är olika för varje person.
  • kontakta din arbetsgivare för att få information och underlag för ditt beslut.
  • du kan också få värdefull information från försäkringsgivarna.

Exempel på hur jobb-bytet kan påverka din pension

Exempel 1
Din nuvarande arbetsgivare har betalat premierna för din tjänstepension enligt den gamla pensionsplanen, BTP2. Nu tänker du byta jobb. Din nya arbetsgivare tillämpar också kollektivavtalet mellan Finansförbundet och BAO. Vad händer med din tjänstepension?

Om din nya arbetsgivare valt att gå över till den nya pensionsplanen, BTP1, kommer du att omfattas av den. Du byter alltså pensionsplan – om du inte träffar en annan överenskommelse med din nya arbetsgivare.

Om din nya arbetsgivare valt att behålla den tidigare pensionsplanen har du samma pensionsvillkor som förut.

Exempel 2
Du har den gamla pensionsplanen BTP2 och byter arbetsgivare inom samma koncern. Din nya arbetsgivare har valt att börja använda den nya planen BTP1.

I den här situationen ska din nya arbetsgivare ”i positiv anda pröva” möjligheten för dig att behålla den tidigare pensionsplanen om du vill det. Normalt innebär det att du har samma pensionsvillkor som förut. Du har också möjlighet att byta till den nya pensionsplanen.

Exempel 3
Du har den förmånsbestämda pensionsplanen BTP2 och byter till en arbetsgivare som har en annan pensionsplan, till exempel ITP (Industrins och handelns tilläggspension). Om din nya arbetsgivare tillämpar både ITP1 och ITP2 så avgör din ålder vilken pensionsplan du byter till. Är du född senast 1978 fortsätter du att ha en förmånsbestämd pensionsplan. Är du född 1979 eller senare byter du till en premiepensionsplan.