Vad händer när nya pensionsplanen träder ikraft?

Det nya avtalet för bankernas tjänstepension börjar gälla 1 februari 2013.
Det innebär att det finns två olika pensionsplaner för dig inom bank och finans, BTP1 och BTP2. Båda planerna kommer att tillämpas framöver.

BTP1 är den nyare planen, den är helt premiebestämd.

BTP2 följer de regler som gällde innan det nya avtalet trädde ikraft. BTP2 är huvudsakligen en förmånsbestämd pensionsplan.

Det är arbetsgivaren som väljer om företaget ska börja tillämpa den nya planen – och när. Då gäller BTP1 för alla nyanställda och för redan tidigare anställda som är yngre än 25 år. För övriga anställda fortsätter BTP2 att gälla. Men det kan ändå gå att byta till BTP1, förutsatt att du och din arbetsgivare kommer överens om det.
Om arbetsgivaren inte går över till den nya planen fortsätter den tidigare pensionsplanen att gälla som förut. Den planen heter numera BTP2.
länkar:
Läs mer om att byta plan

Kontakta din arbetsgivare för att få veta vad som gäller dig.